Biologie van hommels

Een kolonie wordt altijd gesticht door de koningin, die dan ook een centrale plaats inneemt. Koppert selecteert voor nieuwe kolonies uitsluitend koninginnen van de hoogste kwaliteit. Deze koninginnen zijn stressbestendiger en kunnen gedurende een langere periode meer eitjes leggen. De eitjes worden dan hongerige larven (de motor van de nestkast), die de werksters motiveren om stuifmeel te gaan verzamelen. Dat heeft veel meer effect dan een doos met veel hommels en maar weinig tot geen larven om te voeden.

Cyclus van een nieuwe koningin

Koppert produceert koninginnen door de natuurlijke cyclus onder de best mogelijke omstandigheden na te bootsen, waarbij ze voortdurend de allerbeste voeding en zorg krijgen.

De cyclus kan als volgt kort worden samengevat:

  • Hommelkoninginnen overwinteren alleen, zonder een kolonie.
  • Na de winterslaap begint de koningin met het leggen van eitjes, waar enkele dagen later larven uit komen.
  • De koningin, en later ook de werksters van eerdere generaties, voedt de larven met stuifmeel en eventueel nectar.
  • De werksters vliegen uit om nectar en stuifmeel te verzamelen.
  • De kolonie groeit snel.
  • De kolonie begint jonge koninginnen te produceren, gevolgd door mannetjeshommels.
  • De jonge koninginnen vliegen uit, paren en gaan in winterslaap.
  • Ondertussen sterft de kolonie langzaam uit. In de 3-5 weken die volgen, sterven alle overgebleven hommels.

Hier vind je een filmpje over een hommelkoningin van Koppert.

Vind uw distributeur