Wat is bestuiving?

Bij veel gewassen is bestuiving essentieel voor een goede vruchtzetting. Een optimale zaadzetting is alleen mogelijk als er voldoende bestoven is. En een goede zaadzetting is de basis voor de allerbeste vruchten qua omvang, kwaliteit, vitaminegehalte en houdbaarheid. De meeste gewassen zijn afhankelijk van insecten voor het overbrengen van stuifmeel. Bij andere gewassen kunnen wind en water, maar ook gewervelde dieren zoals muizen, vleermuizen en vogels een belangrijke rol spelen. Koppert heeft zijn pijlen gericht op hommels vanwege de voordelen van deze vorm van bestuiving. Hieronder worden deze genoemd.

Bestuiving door insecten

De meeste fruitgewassen hebben bloemen die nectar en stuifmeel produceren. De hoeveelheid en kwaliteit verschillen echter sterk. Niet alleen van gewas tot gewas, maar ook van ras tot ras. Als bestuivers zoals hommels en honingbijen de bloemen bezoeken, eten ze nectar en verzamelen ze stuifmeel in de ‘vacht’ op de buik en borst. Dit stuifmeel wordt regelmatig verplaatst naar speciale stuifmeelkorfjes op de achterpoten en wordt zo naar het nest gebracht om de larven te voeden. Bij het bezoeken van de bloemen blijft er een hoop stuifmeel hangen in de vacht van het insect. Op deze manier wordt het stuifmeel van een bloem overgebracht naar de stempel van dezelfde of een andere bloem. Dit wordt kruisbestuiving genoemd. Bij zelfbestuivende gewassen als blauwe bes en tomaat hebben de hommelbezoekjes een nog gunstiger effect, omdat de hommels de bloemen in trilling brengen ('buzz pollination') en dat zorgt voor een optimale bestuiving. 

Bestuiving in beschermde teelten

In de tuinbouw is bestuiving van essentieel belang, omdat de meeste cultuurgewassen niet tot ontwikkeling komen als de bloemen niet goed worden bestoven. In kassen waar groenten en fruit worden geteeld, is bestuiving met name belangrijk voor tomaat, zachtfruit, courgette, meloen en paprika. In kassen is er geen wind en zijn er nauwelijks natuurlijke bestuivers aanwezig. Daarom is het gebruik van insecten of kunstmatige bestuiving een absolute must.

Effectieve bestuiving

Effectieve bestuiving leidt tot een hogere opbrengst en vruchten van hogere kwaliteit door:

  • Een betere vruchtzetting: hoe beter de bestuiving, hoe meer vruchten er kunnen worden geoogst.
  • Grotere vruchten: meer zaden zorgen voor een optimale ontwikkeling, waardoor de vruchten groter worden.
  • Langere houdbaarheid: zaden stimuleren ook de opname van calcium in de vrucht, waardoor de vrucht(schil) beter bestand is tegen ziektes en hantering tijdens opslag, waardoor het verlies na oogst significant daalt.
  • Betere vruchtvorm: een goede bestuiving leidt tot een maximale hoeveelheid vruchten met een optimale vorm. Problemen met een slechte vruchtvorm komen vaak voor bij aardbei, peer (flesvorm), appel, courgette, etc. Misvormende en kleinere vruchten leiden niet alleen tot een lagere opbrengst door de slechtere kwaliteit, maar zorgen in het algemeen ook voor extra verwerkingskosten.
  • Kortere oogstperiode: een goede bestuiving leidt tot meer uniformiteit en sneller rijpende vruchten, waardoor de oogstperiode korter wordt. Hierdoor zijn de kosten en kunnen de producten sneller worden verkocht.
  • Minder residuen: een uniforme rijping van hoogwaardige vruchten leidt vaak tot minder gebruik van fungiciden tegen bijvoorbeeld vruchtrot. 

Vind uw distributeur