Andere bestuivingsproducten

Natupol-nestkasten garanderen een uitstekend bestuivingsresultaat zonder het gebruik van aanvullende producten. Voor bepaalde specifieke situaties biedt Koppert echter ook producten die de effectiviteit van de Natupol-nestkast kunnen bevorderen. 

Wireless Beehome

In combinatie met de Wireless Beehome is Natupol ook geschikt voor gewassen onder kunstlicht. Bij gebruik van assimilatiebelichting veranderen de lichtomstandigheden in de kas. Dit zorgt voor oriëntatieproblemen bij de hommels, waardoor ze minder effectief bestuiven. Met de Wireless Beehome is het mogelijk om de hommels alleen onder gunstige lichtomstandigheden te laten uitvliegen door het vlieggat op specifieke tijdstippen te openen en te sluiten. Dit zorgt niet alleen voor een betere bestuiving, maar verbetert ook de ontwikkeling en levensduur van de kolonies. Het openen en sluiten van de Wireless Beehome is automatisch te regelen.

Natufly

Vliegen zijn zeer belangrijk als bestuiver voor zaadproducenten die kleine isolerende tenten gebruiken waar geen normale honingbij- of hommelkolonies kunnen worden ingezet. Koppert verkoopt de vlieg Lucilia sericata onder de productnaam Natufly. Dit product kan goed gebruikt worden in combinatie met hommels en bijen.

Vind uw distributeur