Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen honingbijen en hommels, kunnen hommels en honingbijen samen worden ingezet en hoe lang kan een kolonie worden ingezet? In deze lijst met veelgestelde vragen heeft Koppert alle antwoorden op dit soort vragen verzameld.

Over onze hommels

Wat is het verschil tussen bijen en hommels?

In de natuurlijke bestuiving vullen hommels en bijen elkaar aan qua sterke eigenschappen.
Het grootste verschil met bijen is dat hommels ook bij slechtere weersomstandigheden vliegen.
Hierbij valt te denken aan; vroeger op de dag, bij lagere temperaturen en bij lichte regen en wind.
Ook vliegen hommels beter tijdens beperkte lichtomstandigheden (bijv. onder hagelnetten) en vliegen ze meer kruislings door uw gewas.

Produceren hommels honing?

Nee. Hommels verzamelen net als bijen nectar, maar zij hoeven geen nectar op te slaan om de winter te overleven (aangezien alleen de koningin een winterslaap houdt om de winter te overleven). Bovendien gebruiken hommels in tegenstelling tot bijen geen georganiseerde neststructuur, dus het zou erg moeilijk zijn de honingvoorraden te scheiden van de larven, eitjes en pollen.

Hebben hommels ook last van Colony Collapse Disorder?

Nee, Colony Collapse Disorder (CCD) is de naam die het mysterieuze verdwijnen van veel bijenvolken heeft gekregen.
Hoewel de exacte oorzaken onduidelijk zijn, lijkt het erop dat het hier om een combinatie van parasieten en pesticiden gaat.
Doordat de bijen met hun gehele volk overwinteren zijn zij hier gevoelig voor.
Bij hommels overwintert alleen de koningin en daardoor worden zij niet getroffen door CCD.

Steken hommels en zo ja, sterven ze daarna?

Hommels steken wel, maar alleen uit zelfverdediging en eigenlijk alleen als iemand zich in de buurt van hun nest bevindt of wanneer ze in hun bewegingen worden beperkt (bijv. wanneer iemand op ze gaat staan of wanneer iemand ze vast probeert te houden). Hommels laten in tegenstelling tot bijen geen gifzakje achter in het slachtoffer en ze blijven leven na het steken. Hommels zijn over het algemeen minder agressief dan bijen of wespen.

Kunnen hommels en bijen samen worden ingezet?

Hommels en bijen kunnen samen worden ingezet, mits dit zorgvuldig gebeurt. In de nestkasten van Koppert is een tank met een suikerwateroplossing aangebracht. Dit kan bijen aantrekken, vooral als er nog geen bloemen beschikbaar zijn voor de bijen. Als bijen zich in de nestkasten begeven, kan dit ten koste gaan van de gezondheid en de levensduur van de kolonies. Als u hommels en bijen samen inzet, raadt Koppert u aan de hommels en bijen minimaal op een afstand van 90 à 100 meter van elkaar te zetten. De bijen kunnen het best iets later worden ingezet, namelijk pas wanneer ten minste 5% van de bloemen in bloei staat.

Hebben chemische toepassingen invloed op hommels?

Hommels zijn net zo gevoelig voor chemische producten als bijen. Ga naar de pagina over de neveneffecten of neem contact op met uw vertegenwoordiger van Koppert om te bepalen hoe u het beste kunt handelen als u uw gewassen met chemicaliën behandelt.

Trekken de nestkasten wilde dieren aan?

De suikerwateroplossing en de pollen in de nestkasten kunnen andere insecten en dieren aantrekken. De meeste insecten die door de nestkasten worden aangetrokken zijn weliswaar hinderlijk, maar zijn niet levensbedreigend voor hommels en bijen. Dieren zoals beren vormen een grotere bedreiging. Als er beren in de buurt zijn, is het aan te raden de Tripol/Quad-nestkasten te omheinen met schrikdraad.

Over onze producten

Kunnen de kolonies uit de Tripol/Quad—kast worden gehaald?

De kast is een integraal onderdeel van het bestuivingsproduct en mag niet worden verwijderd. De kast beschermt de kolonies tegen slechte weersomstandigheden en de isolerende eigenschappen zorgen ervoor dat de hommels geen energie hoeven te verspillen aan het reguleren van de temperatuur bij wisselende weersomstandigheden.

Wanneer moeten de hommels worden besteld?

De productie van hommels (van koningin tot kolonie) duurt zeker een aantal maanden. Voor grote bestellingen raden we u aan om 12 tot 14 weken vooraf contact op te nemen met Koppert of met een van onze distributeurs om zeker te zijn van de levering. 
Kleine bestellingen kunnen meestal in een paar dagen worden geleverd.

Hoeveel nestkasten heb ik nodig?

Het aanbevolen aantal Natupol-, Tripol- of Quad-nestkasten per hectare is afhankelijk van het gewas, de omgeving en de aanwezigheid van andere natuurlijke bestuivers of commerciële bestuivers zoals bijen. We raden u aan contact op te nemen met uw fruitadviseur of distributeur of rechtstreeks contact op te nemen met Koppert om te bepalen hoeveel nestkasten er in uw geval nodig zijn.

Hoe worden de kolonies verpakt?

Hommelkolonies worden verkocht in nestkasten met één kolonie (een binnenmodel met de naam Natupol) en in waterdichte, geïsoleerde nestkasten met drie kolonies voor buitengebruik, die Tripol worden genoemd. In Noord-Amerika is er een nestkast voor buitengebruik met 4 kolonies verkrijgbaar onder de naam Quad.

Kunnen hommels in combinatie met IPM systemen gebruikt worden?

Ja. Alle IPM-producten van Koppert kunnen in combinatie met hommels worden gebruikt.

Over de plaatsing van de nestkasten

Wanneer moeten de nestkasten in het gewas worden uitgezet?

Natupol en Minipol worden ingezet zodra de eerste bloemen verschijnen. Het beste plaatsingsmoment voor Tripol/Quad of Natupol Booster is 4-7 dagen voor de bloei.

Hoe lang kan een kolonie worden ingezet?

Een Natupol nestkast gaat ongeveer 6-12 weken mee, Tripol/Quad 6-8 weken en Minipol 4-7 weken. Voor Natupol Booster geldt een levensduur van ongeveer 3 weken. Aan het einde van het seizoen sterven de hommels op natuurlijke wijze.

Waar moeten de nestkasten worden geplaatst?

Koppert raadt u aan de Tripol/Quad-nestkasten in zijn geheel (met 3/4 hommelkolonies) in een schaakbordpatroon op het veld te plaatsen met steeds evenveel ruimte rond de nestkasten. Hetzelfde geldt voor Natupol Booster. Als de Tripol/Quad-nestkasten niet in het veld kunnen worden geplaatst, moeten ze steeds met evenveel tussenruimte langs de rand van het gewas worden geplaatst. Voor meer advies over de plaatsing van de nestkasten kunt u de productgids voor NatupolTripol of Quad raadplegen.

Kunnen de nestkasten verplaatst worden?

Zowel de Natupol als de Tripol/Quad kunnen worden verplaatst binnen het doelgewas, of tussen verschillende gewassen met een opeenvolgende bloei.
Schuif ca 4 uur voor zonsondergang het schuifje in de positie waarin hommels alleen naar binnen kunnen (1 opening zichtbaar).
Na maximaal 2 uur zijn alle hommels binnen en kan het schuifje geheel gesloten worden. Hierna kunnen de nestkasten verplaatst worden.
Wacht na het verplaatsen van de kasten een half uur voordat u het schuifje weer opent. Dit om de hommels de gelegenheid te geven om tot rust te komen.

Natupol Booster heeft geen schuifje. Sluit de nestkast daarom na zonsondergang, voordat deze verplaatst wordt.

 

 

 

Hoe kan ik de nestkasten afsluiten tijdens chemische toepassingen?

Elke nestkast heeft een uitgang en een ingang. De uitgang van de nestkast kan met een schuifje in het deursysteem worden afgesloten. Als u de werkers in de nestkast verzamelt, duw het schuifje dan voorzichtig naar de positie waarin hommels alleen naar binnen kunnen. Dit kunt u het beste vóór zonsopgang doen, wanneer de hommels minder actief zijn. Laat de deur van de nestkast tot ten minste twee uur na zonsopgang in deze positie staan om er zeker van te zijn dat alle hommels naar de nestkast zijn teruggekeerd. Sluit de nestkast volledig af voordat u begint met de chemische toepassing. De hommels moeten de aanbevolen wachtperiode in de nestkast blijven. Natupol Booster heeft geen schuifje. Sluit de nestkast daarom na zonsondergang, voordat deze verplaatst wordt.

Wat is overbestuiving en moet ik me daar zorgen over maken?

Overbestuiving komt voor als hommels in aardbeienkassen te weinig voedsel kunnen vinden. Ze schudden de helmknop van de bloemen dan zo hard heen en weer dat de vrucht beschadigd raakt. Dit kan leiden tot misvormd fruit, soms met donkere plekken erop. Vanwege de verkennende aard van hommels doet dit probleem zich niet voor bij bestuiving in de open lucht. Bij binnenbestuiving is dit probleem alleen gesignaleerd bij aardbeien en alleen wanneer er teveel hommels waren ingezet. Vraag uw adviseur om het juiste aantal kolonies dat moet worden ingezet.

Vind uw distributeur