Traceerbaarheid

Niet alleen de productie wordt streng gecontroleerd, ook de output is traceerbaar via het Europese systeem TRACES. 

TRACES

TRACES is een Europees systeem voor het traceren van zendingen van dieren en producten van dierlijke oorsprong binnen de Europese Unie of daarbuiten. Dit systeem wordt gebruikt door de bevoegde autoriteiten en is een innovatieve, verbeterde manier om dierziekten te beheersen.

Codering

Een speciale datamatrix aan de buitenzijde van de nestkast vermeldt de verpakkingsdatum en de TRACES-code. TRACES is een webapplicatie voor veterinaire certificering die door de Europese Unie wordt gehanteerd om toezicht te houden op de import en export van levende dieren.

Code aan de binnenzijde

Aan de binnenzijde van de nestkast staat op het plastic een code. Dit is een kopie van de matrixcode in cijfers. Zo weet u zeker dat zowel de binnen- als buitenkant origineel Natupol is.

Vind uw distributeur