Producten

Koppert heeft verschillende producten voor professionele bestuiving in beschermde teelten (Natupol en Minipol)en open teelten (Tripol/Quad (*) en Natupol Booster). Daarnaast zijn er ook andere bestuivingsproducten beschikbaar, zoals de Wireless Beehome en Natufly (**).

(*) Quad alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika/Mexico
(**) Natufly alleen verkrijgbaar in Europa

Vind uw distributeur